Scoutåret börjar 1 september

1 september samlas alla scouter och blivande scouter mellan 18.00 och 20.00 vid Värings scoutstuga i Truvet. Går du i åk 2 och 3 blir du Spårare. Åk 4-5 är Upptäckare, Åk 6-8 är Äventyrare och Åk 9-18 år är Läs mer »