Avdelningar

I vår scoutkår finns det en avdelning för spårare,  en för upptäckare, en för äventyrare och en för utmanare.

Varje avdelning träffas ungefär en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi försöker att vara utomhus så mycket det går. Vill du gå med i en avdelning, kontaktar du respektive avdelningsledare.

Prova på för alla åldrar

Kom på ett möte och testa scouting. Kontakta avdelningsledaren, så kan de berätta mer.

Scooutstugan hittar du här:

Väg 200. Kör mot Truvet, mittemot Q-star. Tag till vänster efter Väringsvallen, mot Fredskogen och vänster igen efter ca 300 m.

Åldrar, dagar och ansvariga ledare

Under terminerna har vi oftast följande tider:

Spårarscouter åk 2-3 torsd kl. 18.00-19.30 kontakt Andreas Sundberg  073-0285636
Upptäckarscouter åk 4-5 onsd kl. 18.00-20.00 Karl-Åke Hell 44 04 71
Äventyrarscouter åk 6-8 tisd kl. 18.00-20.00 Helena Ohlin 076-781 89 36
Utmanarscouter åk 9-18 år torsd kl. 19.00-21.00 Oskar Bergkvist 073-030 58 60

Vi är drygt 100 medlemmar i kåren och brukar vara vid och i vår stuga i Truvet, Väring.Vi välkomnar nya scouter och ledare till vår verksamhet. Telefonnummer scoutstugan: 440300.