Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 260 kronor per år. Då går 30 kr till kåren, 50 till distriktet och 180 till förbundet. Den betalas terminsvis och det kommer hem en faktura.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Skaraborgs scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.