Ledarbehov och lägerinfo 2019 och 2020 – viktiga möten och datum

Välkomna till en verksamhet för barn och unga, med stöd av vuxna, med hjärtat i Väring. Vi erbjuder verksamhet för familjer med yngre barn, Spårare åk 2-3, Upptäcker, åk 4-5, Äventyrare åk 6-8 och Utmanare åk 9 till 18 år. Vi har även en grupp som stöttar scoutverksamheten och som heter Flitiga Myran.

Alla ledare i våra grupper arbetar ideellt och de ger av sin tid för att ungdomarna i Väring med omnejd ska få en meningsfull fritid. Nu behöver vi fylla på med vuxna som kan stötta i de olika åldersgrupperna så att verksamheten kan utvecklas på ett bra sätt. Som ni kanske hört på andra håll förväntas föräldrar i olika föreningar aktivt delta för att hålla verksamheten igång. Så är det också för scouterna i Väring. Fundera på vad du kan bidra med.

Vi behöver fler ledare för åldersgrupperna, aktiva vuxna under t ex Vår i Väring och Julmarknaden. Vi behöver några som kan underhålla scoutanläggningen, som kan arbeta med försäljning, bakning, med lotterier, med andra inkomstkällor, vuxna som deltar på läger och arrangemang. Har du en idé kan du säkert utveckla den med andra vuxna så att scoutkåren och bygden kan bli den gemenskap som gör att vi och andra känner sig välkomna och trivs hos oss. Du behöver inte vara scout eller scoutförälder för att bli en del i det stöttande arbetet. Vi erbjuder gemenskap, glädje och meningsfullhet. Vad händer närmast?

27 april 9.30-14.00 Drakjakten – Sankt Georg och patrulltävlingar med Tidans scoutkår vid Värings scoutstuga. Vi behöver hjälp med fika till deltagarna.

28 april 10.00 samling för alla föräldrar och andra intresserade då vi informerar om ledarbehov, läger 4-9 augusti vid Vänern samt Essex international jamboree 1-8 augusti plus restid. Mötet tar cirka en timma.
Därefter fortsätter vi med arbetsdag vid stugan. Ta gärna med kratta, arbetshandskar och ett gott humör. Ta gärna med ev scoutbarn. Vi bjuder ”arbetare” på korv och dryck. Dropin för frivilliga arbetstimmar mellan 11.00 och 18.00 så du är välkommen då du kan.

5 maj 11.00-15.00 Vår i Väring
Värings scoutkår serverar lunch för alla besökare mellan 11.30 och 14.30. Vi behöver hjälp med att laga och servera lunch denna dag. Det brukar vara många gäster och maten ska vara klar och serveringen fungera. Anmäl snarast till Britt Andersson (britt.i.andersson@skovde.se) att du kan hjälpa till under dagen. Förberedelserna startar 09.00 och det är slut efter 16.00.

Olstorp i sommar där vi sköter om skytte och pilkastning. Anmäla till Gunilla 440342 att du kan jobba en kväll där.

Läger i sommar 4-9 augusti 2019
Lägerinformation kommer på särskild lapp. Vi behöver deltagande vuxna så att lägret kan genomföras för de olika åldrarna. Mer info 28/4.

Läger i England 2020
Lägret gäller från andra årets Skotstekar/Upptäckare och äldre. Yngre får följa med om förälder också deltar. Mer info 28/4.

Julmarknad 8 december 15.00-17.30
Här behövs det några som bakar och sköter serveringen och försäljningen. Vi binder kransar och kommer kanske på nya saker som kan ge inkomster.