Covid -19 – nya Corona – så agerar Värings scoutkår tills vidare

15 mars, 2020 av Ingela Eriksson
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd. Läs mer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
Tills vidare fortsätter våra ordinarie träffar.
En scout känner ansvar för sig själv och andra. 
Det innebär bl a att ledare och scouter som känner symptom inte deltar i verksamheten förrän tidigast 2 dagar efter att symptomen upphört.
Verksamheten hålls om möjligt utomhus för att minimera smittrisk.
Aktiviteter med närkontakt undviks, t ex skicka runt saker, visklek, kramar…
Vi lär ut rutiner kring handtvätt, nysa/hosta i armveck, skydda riskgrupper m.m. Läs mer om att prata med barn på: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

För att minimera smitta tvättar vi händerna innan vi kommer till och efter scoutmöten. Det finns tvål och vatten samt handsprit på toaletter samt engångshanddukar.

Med vänlig hälsning,

Ingela Eriksson
Väring