Avdelningar

Värings scoutkår har verksamhet för alla åldrar. De yngre, tillsammans med vuxna, är familjescouter. För åldrarna 8-25 finns Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare och Rover. Vuxna fungerar som ledare, funktionärer eller ger stöd av olika former. Vi har plats för alla i gemenskap, glädje och meningsfulla uppgifter.

Familjescouter är just nu vilande då vi behöver ledare till detta. Kan du hjälpa oss? Kontakta Sara Wallenius 073-5747625 

Spårarscouter åk 2-3 torsd kl. 18.00-19.30 kontakta Marie-Louise 0701512517 eller Mikael/Morfar 0702590324

Upptäckarscouter åk 4-5 onsd kl. 18.00-20.00 Kåke Hell 070-9623134

Äventyrarscouter åk 6-8 sönd kl. 10.00-16.00 och söndagar  Helena Ohlin 076-781 89 36 

Utmanarscouter åk 9-18 år oftast söndagar Kontakta Helena