Avdelningar

Värings scoutkår har verksamhet för alla åldrar. De yngre, tillsammans med vuxna, är familjescouter. För åldrarna 8-25 finns Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare och Rover. Vuxna fungerar som ledare, funktionärer eller ger stöd av olika former. Vi har plats för alla i gemenskap, glädje och meningsfulla uppgifter.

Familjescouter träffas oftast varannan söndag kontakt: Sara Pettersson 073-5747625 

Spårarscouter åk 2-3 onsd kl. 18.00-19.30 kontakt Ingela E 070-3545924

Upptäckarscouter åk 4-5 onsd kl. 18.00-19.30 Kåke Hell 070-9623134

Äventyrarscouter åk 6-8 tisd kl. 18.00-20.00 Helena Ohlin 076-781 89 36 

Utmanarscouter åk 9-18 år tisd kl. 18.00-20.00