För de yngre barnen och medföljande vuxen finns Familjescouterna. De brukar träffas varannan söndag vid scoutstugan eller på annan plats. Barnen och de vuxna utforskar naturen, leker och fikar tillsammans. Kontakta gärna Sara P 073-5747625 eller Johan L för mer information.