Vi försöker berätta om nyheter här på webbplatsen där några är redaktörer. Flera nyheter kan du också följa via Facebook där Värings scoutkår har en sida för alla och en intern för utmanare och rover. Den öppna heter Väring Scoutkår. Vi har ännu inte lyckats koppla den hit till webbplatsen.