Välkommen som ledare i Värings scoutkår

En ledare

En ledare är en person som leder värme och energi. Du gör det möjligt för våra scouter att få uppleva värmande vänskap och energigivande möten med andra barn och vuxna. Scoutmetoden hjälper oss att tillsammans med scouterna skapa ett program utifrån Scoutlag och löfte, Patrullen, Lära genom att göra, Friluftsliv, Symboler och ceremonier, Lokalt och globalt samhällsengagemang och ett Lyssnande och stödjande ledarskap. Som ledare får du känna att det du gör betyder något viktigt för unga människor, du utvecklas och får energi av vad du gör. Det tar tid, energi och ibland kan du bli trött, men i längden ger ditt ledarskap mer tillbaka.

Du är en del av ett ledarteam, där ni tillsammans med scouterna skapar ett roligt och utvecklande terminsprogram. Varje termin sker någon eller några övernattningar/hajker och på sommaren genomför vi ett längre läger, stort eller litet, nära eller längre bort. Då får vi användning för det vi lärt oss under året och träffar i regel scouter från andra kårer.

Utbildning

Alla ledare inom scouting utbildas inom Trygga möten (se nedan). Kåren bekostar också din utbildning vidare med Ledarutbildning Scout och Bas, andra utbildningar på distriktsnivå och ger dig stöd för vidare utbildningar. Tala med Sara Pettersson eller Ingela Eriksson om vad du vill lära dig om.

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

Läs mer om Trygga Möten »

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Scouternas folkhögskola erbjuder Scouternas ledarutbildningar. » 

Du kan prata med kåren om det finns möjlighet att få hela eller delar av en scoutledarutbildning betald. Kontakta Sara P eller Ingela E.